Chiropraktyka poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Środy

W GODZ.
10.00 - 15.00

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.00

Rwa Kulszowa
Poznań
Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

KRĘGARZ – KRĘGARSTWO – TERAPIA MANUALNA – MOBILIZACJA – MANIPULACJA – TRAKCJA – CHIROPRAKTYK

CZY WIESZ KTO TO

CHIROPRAKTYK  KRĘGARZ ?

CO TO MOBILIZACJA – TRAKCJA

MANIPULACJA – KRĘGOSŁUPA ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kręgarzem  nazywamy terapeutę  który stosuje w leczeniu metodę ludowego kręgarstwa. Kręgarstwem – Terapią Manualną zajmują się także profesjonaliści medyczni np.Chiropraktyk.

Kręgarstwo to manipulacje wykonywane przez kręgarza , na stawach kręgosłupa w celu usunięcia chorób kręgo pochodnych. Kręgarstwem Terapią Manualną  zajmują się także profesjonaliści medyczni np. chiropraktycy.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Terapia manualna – leczniczy zabieg manualny, polegający na stosowaniu ukierunkowanych i specyficznych dla danej metody bodźców mechanicznych lub kinetycznych, przekazywanych przez leczącego bez pośrednictwa jakichkolwiek przyrządów – za pomocą rąk. Terapia Manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem, z wykorzystaniem zabiegów manualnych, odwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu narządu ruchu. Określenie związane z chiropraktyką.

Chiropracticchiropraktyka, forma Terapii Manualnej. Pod względem obszaru zastosowań, w Polsce kojarzona z nazwą kręgarstwo. System badania i leczenia manualnego, do leczenia wykorzystujący oscylacje, mobilizacje i manipulacje opracowany przez D.D. Palmera. Zakłada m.in.: kręgopochodne przyczyny wielu chorób. Zabiegi wykonywane przez przeszkolonych w tym kierunku chiropraktyków. W USA Chiropraktycy posiadają wykształcenie i uprawnienia zbliżone do lekarzy medycyny (MD). W Europie, chiropraktycy kształceni są na poziomie szkół pomaturalnych / studiów licencjackich (college).

                                                                                                                          Mobilizacja (uruchamianie), wielokrotnie powtarzany ruch, z niewielką prędkością i ze wzrastającą amplitudą, w celu zwiększenia ograniczonego zakresu ruchu. W niektórych przypadkach, ruch odtwarzany podczas mobilizacji jest ruchem możliwym do wyegzekwowania w stawie, ale nie możliwym do wykonania jako ruch czynny.

Manipulacja manualna technika leczenia stawów i tkanek, która przy zastosowaniu niewielkiej siły impulsu wykorzystuje dużą prędkość i małą amplitudę. Bodzce powstałe podczas manipulacji odbierane są przez receptory umieszczone w stawach i strukturach okołostawowych i przekazywane dalej przez układ nerwowy. Dlatego manipulacja posiada działanie nie tylko miejscowe i w sposób odruchowy, może oddziaływać na obszary oddalone od miejsca zabiegu.

Trakcja (wyciąg) kręgosłupa jest to odciąganie od siebie powierzchni stawowych sąsiadujących ze sobą kręgów. Najczęściej działanie tego typu jest wykonywane rękoma , przez co nie jest ono wystarczająco efektywne biorąc pod uwagę siłę oraz czas trakcji.

 wykorzystano informacje ze strony ABC FIZJOTERAPII ravopt.phg.pl

Wszystkie w/w terapie wykonuje w swoim gabinecie, do którego zapraszam w rwie kulszowej, przepuklinach miedzy kręgowych w bólu kręgosłupa.

 

Przemysław Rybczyński

Terapeuta dyplomowany Chiropraktyki McTimoney-Corley?a
członek Stowarzyszenia Chiropraktyków  Polskich
TRZY DIAMENTY – GABINET MANUALNYCH TERAPII NATURALNYCH
UL.NAGIETKOWA 33 POZNAŃ
tel.606998116

http://www.kregarz-poznan.pl
http://www.chiropraktyka-poznan.pl/