Chiropraktyka poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Czwartku

W GODZ.
10.00 - 16.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.00

Rwa Kulszowa
Poznań
Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA – SKOLIOZA KRĘGOSŁUPA część II

Jak to się dzieje, że przerażająca

ilość nastolatków ma nienaturalne

skrzywienie boczne kręgosłupa,

tzw. skoliozę?

Dlaczego kręgosłup, który nie powinien mieć skrzywień bocznych, rozwija je?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania i podjąć się nieoperacyjnego usuwania skoliozy należy się wpierw przyjrzeć ewolucyjnym uwarunkowaniom, które doprowadziły do pionizacji postawy człowieka oraz biomechaniki układu ruchowego.

Pionizacja postawy człowieka i rozwój jego dwunożności następowały pod wpływem działania grawitacji, czyli działania przyciągania ziemskiego. Grawitacja miała bezpośredni wpływ na formowanie się biomechaniki układu ruchowego, który skomponowany jest z ludzkiego szkieletu i pokrywających go mięśni.

Układ ruchowy jest tak skonstruowany, abyśmy nie tylko utrzymywali pionizację, gdy stoimy, czy siedzimy, ale byśmy tę pionizacje utrzymywali podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce. Ta ostatnia funkcja możliwa jest dzięki ruchomości zespołu BIODROWO-KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWEGO (BKL).

Dla prawidłowego, pionowego rozwoju kręgosłupa, ważne jest, aby zespół BKL był w stanie zrównoważonym, tj. zapewniał stabilną podstawę dla opierającego się na nim kręgosłupa. Brak stabilności i równowagi zespołu BKL powoduje powstanie nieprawidłowych skrzywień kręgosłupa nie tylko w okresie dorastania. Powstałe skrzywienia są efektem procesów kompensacyjnych, które są przeprowadzone pod dyrekcją mózgu, który dąży za wszelką cenę do tego, aby pomimo zachwiania stabilności zespołu BKL, czaszka, a szczególnie nasze oczy były w płaszczyźnie zbliżonej jak najbardziej do poziomej. Aby to osiągnąć następuje kompensacyjne, boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza. Efektywne usuwanie skoliozy powinno uwzględnić powyżej opisany mechanizm, który doprowadził do skoliozy.

Ogromna wagę należy przypisać procesowi stabilizacji zespołu BKL w trzech płaszczyznach, gdyż jego ruch jest trójwymiarowy. Leczenie skoliozy bez uwzględnienia stabilizacji zespołu BKL może być porównane do wlewania wody do dziurawego wiadra.

Leczenie skoliozy musi być bezwzględnie wspomagane ćwiczeniami pionizacyjnymi, które musi wykonywać pacjent, co najmniej dwa razy dziennie. Celem tych ćwiczeń jest odrestaurowanie tzw. podstawowej kontroli kręgosłupa. Poza tym należy pacjentowi pokazać, jakie pozycje kręgosłupa są dla niego najbardziej szkodliwe.

Wiedza i doświadczenie potrzebna do leczenia skoliozy jest specjalistyczna, dlatego też dobór terapeuty jest bardzo ważny. Chiropraktyka, zawód jeszcze w Polsce dobrze nie znany, jest istotnym ogniwem w procesie eliminacji skoliozy. Należy jednak pamiętać, że najłatwiej jest zapobiegać powstawaniu skoliozie, a chiropraktyka ma tej dziedzinie rolę niezastąpioną.

DR.HENRYK DYCZEK – CHIROPRAKTYCY POLSCY

POZDRAWIAM  I  ZAPRASZAM

Przemysław Rybczyński

Terapeuta dyplomowany Chiropraktyki McTimoney-Corley?a
TRZY DIAMENTY – GABINET TERAPII NATURALNYCH CHIROPRAKTYKI  KRĘGOSŁUPA
UL.JUGOSŁOWIAŃSKA 49
POZNAŃ
tel.606998116

http://www.masaz-kregoslupa-poznan.pl/blog/referencje/
http://www.tinyurl.pl?AKfv3hFt
www.rwakulszowa-poznan.pl