Chiropraktyka poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Z powodu zmiany siedziby gabinet nieczynny do odwołania.

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Czwartku

W GODZ.
09.00 - 14.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.00

Rwa Kulszowa
Poznań
Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Wypadnięcie krążka l4 l5 / dysku kręgosłupa

Rwa kulszowa – inaczej wypadnięcie dysku – dyskopatia

jest zespołem objawów wynikających z ucisku lub

podrażnienia nerwu kulszowego bądź korzeni, które go tworzą.

Głównym objawem jest ból,

czasem uczucie drętwienia, klucia lub „prąd”.

          Chociaż w więkoszości przypadków rwa kulszowa spowodowana jest uciskiem krążka międzykręgowego (dysku) zawsze należy brać pod uwagę inne przyczyny. Poniżej wymienione są główne przyczyny rwy kulszowej.                                                                                                                                                                                                                

           Wypuklina krążka międzykręgowego (dysku).

Ponieważ w odcinku lędźwiowym dyski międzykręgowe znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni nerwowych nawet niewielkie wysuniecie krążka, określane najczęściej jako wypuklina, powoduje ucisk na korzenie a co za tym idzie zaburzenia funkcji korzenia pod postacią bólu lub ograniczenia czucia, czasem osłabienia mięśni unerwianych przez włókna biegnące w korzeniu. Obraz kliniczny zależy w dużym stopniu od kierunku, w którym nastąpiło wypadnięcie fragmentu dysku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jeśli dysk wysuwa się do przodu, gdzie nie są zlokalizowane żadne elementy nerwowe nie wystąpią żadne objawy. Jeśli dojdzie do centralnie-tylnej wypukliny często również objawy są skąpe, ze względu na dość dużą rezerwę objętości kanału kręgowego.Najczęstszą objawową wypukliną jest wypuklina tylno-boczna, w kierunku otworu międzykręgowego, przez który korzenie opuszczają kanał kręgowy. Dochodzi wtedy do uciśnięcia korzenia kręgowego między wysuniętym fragmentem dysku a stawem międzykręgowym. Najczęstszym objawem jest ból, promieniujący zgodnie z dermatomem zaopatrywanym przez uszkodzony korzeń. Obecnie uważa się, że za powstawanie bólu odpowiada miejscowy stan zapalny, do którego dochodzi w wyniku upośledzenia krążenia krwi zaopatrującej korzeń. Ponieważ najbardziej podatne na ucisk są naczynia żylne utrudniony jest odpływ krwi – dochodzi do obrzęku (który dodatkowo nasila ucisk), a uwięzione komórki układu odpornościowego zaczynają wydzielać czynniki powodujące stan zapalny. Ponieważ czynniki te dodatkowo zwiększają obrzęk powstaje błędne koło chorobowe, którego przerwanie (na przykład za pomocą leków przeciwzapalnych) może spowodować szybki powrót do zdrowia.
Stenoza kanału kręgowego.
Od greckiego stenosis czyli zwężenie, to patologiczne ograniczenie światla kanału kręgowego z następowym uciskiem na rdzeń kręgowy lub korzenie kręgowe (poniżej pierwszego poziomu kręgowego w kanale kręgowym nie znajduje się rdzeń kręgowy, zamiast niego biegną korzenie nerwowe tworzące tzw. koński ogon). Typowo stenoza kanału w odcinku lędźwiowym poza bólem krzyża powoduje objawy tzw. chromania neurologicznego, czyli uczucia osłabienia mięśni nóg po przejściu pewnego dystansu (w zaawansowanej chorobie nawet niewielkiego).

                                                                                                                                                                                                                       

 Wypadnięcie dysku oraz krążków L4 i L5 kręgosłupa. Objawy te są wynikiem ucisku na cały „pęczek” korzeni nerwowych czyli koński ogon, a nie na poszczególne korzenie. Zdarza się jednak, że w przebiegu choroby dochodzi do ucisku na pojedynczy korzeń, na przykład przez osteofit (patologicznie przerośnięty fragment kostny) lub fragment dysku międzykręgowego. Często rwa kulszowa (wypadnięcie dysku) spowodowana stenozą w przebiegu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej sprawia duże trudności diagnostyczne i nie udaje się jednoznacznie zidentyfikować miejsca, w którym dochodzi do uszkodzenia.

Kręgozmyk, czyli patologiczne przemieszczenie kręgów względem siebie.

Dość często może dawać objawy korzeniowe, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby. Zmiana geometrii kręgosłupa powoduje zmniejszenie światła otworów międzykręgowych, przez które korzenie nerwowe opuszczają kręgosłup. Może dojść do ucisku na korzeń nerwowy, miejscowego zaburzenia krążenia krwi i opisywanego powyżej stanu zapalnego a w rezultacie – objawy rwy kulszowej. Ponadto gdy przyczyną kręgozmyku jest choroba zwyrodnieniowa (tzw. kręgozmyk zwyrodnieniowy) dodatkowo może dojść do ucisku patologicznie zmienionego krążka międzykręgowego na korzeń.

                                                                                                                                                                                                                                  

 Zespół mięśnia gruszkowatego. Mięsień gruszkowaty znajduje się w pośladku i jego rola polega na odwracaniu, odwodzeniu i prostowania uda. Nieco poniżej mięśnia przebiega nerw kulszowy,co powoduje, że patologiczny skurcz mięśnia może powodować ucisk na nerw. Charakterystyczna dla tego zespołu jest nietypowe promieniowanie bólu, np. ból w zakresie całej kończyny dolnej, oczym często mówią mi pacjenci w Poznaniu.

Wypadnięcie dysku, krążka L4 i L5 kręgosłupa

Zespół mięśnia gruszkowatego jest trudny do zobrazowania w badaniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego a w związku z tym sprawia duże problemy diagnostyczne. Można podejrzewać ucisk mięśnia gruszkowatego przy nietypowej dystrybucji bólu, braku zmian w badaniach obrazowych i przy patologicznym wyniku badania EMG (elektromiografia – badanie elektrycznego przewodnictwa nerwów i funkcji mięśni) Bardzo rzadko rwa kulszowa (wypadnięcie dysku) może być spowodowana procesem infekcyjnym lub nowotworowym w zakresie kręgosłupa. W takich wypadkach często współistnieją tzw. objawy alarmowe – w przypadku ich stwierdzenia konieczna jest pilna konsultacja lekarza.

Zapraszam do mojego Gabinetu Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa w Poznaniu
NIE CZEKAJ DŁUŻEJ – PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAWARTE BLOGU CIEKAWE ARTYKUŁY  I WPROWADZ  JE W SWOIM ŻYCIU ORAZ ROZPOCZNIJ SERJĘ ZABIEGÓW CHIROPRAKTYCZNYCH !!!
LECZENIE OPERACYJNE TO 10 % PRZYPADKÓW POWINNO BYĆ ROZWAŻANE DOPIERO W SYTUACJI, W KTÓREJ DOSZŁO DO MASYWNYCH, NIEODWRACALNYCH ZMIAN STRUKTURALNYCH TAKICH JAK: CAŁKOWITE PRZERWANIE PIERŚCIENIA WŁÓKNISTEGO, LUB W SYTUACJI BRAKU TAKICH ZMIAN, GDY JEDNOCZEŚNIE LECZENIE ZACHOWAWCZE, Z RÓŻNYCH POWODÓW, OKAZUJE SIĘ NIESKUTECZNE  BRAK EFEKTÓW USPRAWNIANIA, LUB CZĘSTE NAWROTY DOLEGLIWOŚCI.
ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ DOLEGLIWOŚCI  90% BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA – KWALIFIKUJE SIĘ DO LECZENIA ZACHOWAWCZEGO A NIE OPERACYJNEGO,
                                                                                                                                                                                                                             
                                   WIODĄCĄ ROLĘ POWINNY ODGRYWAĆ METODY CHIROPRAKTYKI OPARTE NA STOSOWANIU BODŹCÓW: TRAKCJI, OSCYLACJI, MOBILIZACJI, MANIPULACJI I INNYCH  FORM TERAPII MANUALNEJ
PODJĘTE W ODPOWIEDNIM CZASIE, SPECJALISTYCZNE LECZENIE Z ZAKRESU CHIROPRAKTYKI  I TERAPII RUCHOWEJ , JEST W STANIE ZMNIEJSZYĆ DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE, STWORZYĆ DOGODNE WARUNKI DO GOJENIA SIĘ USZKODZONYCH STRUKTUR I ZNACZNIE ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DOLEGLIWOŚCI

ZAPRASZAM  – Przemysław Rybczyński

www.masaz-kregoslupa-poznan.pl